2010-11-01 20:32Pressmeddelande

Skattebetalarnas vd kommunrevisor i Solna

null

Kommunfullmäktige i Solna har vid sitt sammanträde 1 november utsett Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening, till förste vice ordförande i kommunrevisionen i Solna för perioden 2011-2014. Han blir därmed en av de förtroendevalda revisorer som ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet enligt kommunallagens föreskrifter.

– Jag är glad för förtroendet att få detta viktiga uppdrag i Solnabornas tjänst, säger Robert Gidehag. Efter att i många år granskat kommunal verksamhet får jag nu chansen att göra det i en mer formell position. Förhoppningsvis kan lärdomarna från detta även förbättra Skattebetalarnas Förenings arbete för bättre hushållning med skattemedel i Sveriges övriga 289 kommuner.

– Att kommunrevisionen bör vara mer oberoende har diskuterats länge i Sverige, säger Sven Kinnander (M), fullmäktigeordförande i Solna. Nu tar vi i Solna ett steg i den riktningen genom att istället för en partirepresentant välja en person utifrån som gjort sig känd för att ifrågasätta hur skattemedel hanteras.

Robert Gidehag har varit bosatt i Solna sedan 2000 och vd i Skattebetalarnas Förening sedan 2004.

Kommunrevisionens uppgifter beskrivs på:

http://www.solna.se/sv/om-solna/politik-demokrati/namnder-styrelser/revision/

Beskrivningar av Skattebetalarnas Förenings arbete med kommunal granskning finns på:

http://www.skattebetalarna.se/inspiration

http://www.skattebetalarna.se/Rapporteropinion/Kommungranskning

För mer information kontakta Antina-Maria Hessel, presschef Skattebetalarnas Förening, 0733-144 268


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult