2003-09-16 16:39Pressmeddelande

Skattebetalarnas VD avgår

Vid styrelsemöte den 12 september 2003 konstaterades att styrelsens majoritet saknar förtroende för VD Gunnar Eliasson och beslöt av den anledningen att omedelbart entlediga honom.

Claes Levin
Ordförande
070-536 62 20


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult