2009-08-21 17:55Pressmeddelande

Skattebetalarnas Inspirationsdagar 2009-2010

null

2009-08-21

Skattebetalarnas Inspirationsdagar 2009-2010

Nu startar Skattebetalarnas Förening en seminarieserie genom hela riket med syfte att lyfta fram goda exempel på hur effektiviteten inom den kommunala verksamheten kan förbättras.

De närmaste åren kommer att bli tuffa för kommuner och landsting i Sverige. I ett sådant läge är det viktigt att inte bara se problem utan också möjligheter. Fokusera inte bara på det akuta utan också på långsiktiga strategiska åtgärder.

Skattebetalarnas Förening kommer därför med start i augusti 2009 länsvis genomföra konferenser för utbyte av idéer och förslag som kan ligga till grund för effektivisering av de lokala skattefinansierade verksamheterna.

Runtom i Sverige finns många drivande människor inom olika kommunala verksamheter. Trots hård arbetsbelastning förmår de hitta lösningar som ger bättre kvalitet till lägre kostnad. De goda exemplen visar att det finns en enorm potential för effektiviseringar och besparingar. Genom att lyfta fram dem vill vi inspirera andra att ta efter.

Det kan handla om stora eller små verksamheter, utförda i egen regi eller av privata utförare. Det viktiga är att det finns inspirerande erfarenheter att förmedla. Genom att våga tänka i nya banor och prova andra koncept går det att uppnå såväl en god välfärd, som en gynnsam ekonomisk utveckling. Vilket i förlängningen leder till att ett lägre skatteuttag än annars skulle vara möjligt.

För ytterligare information kontakta

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04 eller

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144268

 

Se hela schemat för Inspirationsdagarna

Västerås 25 augusti

Kristianstad 1 september

Malmö 8 september

Växjö 10 september

Karlskrona 15 september

Kalmar 17 september

Luleå 24 september

Umeå 29 september

Östersund 6 oktober

Sundsvall 14 oktober

Gävle 20 oktober

Falun 22 oktober

Uppsala 3 november

Stockholm 5 november

Borås 10 november

Göteborg 11 november

Skövde 12 november

Halmstad 24 november

Jönköping 26 november

Nyköping 9 december

Linköping 15 december

Karlstad 14 januari

Örebro 21 januari

Visby 28 januari

 

___________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult