2010-10-12 10:26Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förenings kommentar till budgetpropositionen: Tunn skattebudget från regeringen, men bra att skatten på pension sänks

Regeringen kommer att sänka skatten på pensionsinkomster med 7,5 miljarder kronor enligt höstbudgeten – det innebär att skatten på pension nu sänkts med 13 miljarder kronor sedan 2006. Ett fulltständigt jobbskatteavdrag på pensionsinkomster skulle som en jämförelse ha kostat cirka 18,6 miljarder kronor.

Regeringen borde fortsätta att sänka skatten på pensionärerna, särskilt med tanke på hur den politiska debatten sett ut de senaste åren. Fler tror att skatten på pensioner höjts än att den sänkts.

– Därför är det enda rimliga att regeringen nu fortsätter att lägga de knappa 2 miljarder kronor per kvarvarande budget under mandatperioden som krävs för att ha gett en sänkning som motsvarar jobbskatteavdraget. Då kan frågan om ”pensionärsskatten” avföras från agendan en gång för alla samtidigt som pensionärerna får en lättnad i ett svagt ekonomiskt läge,  kommenterar Skattebetalarnas Förenings vd Robert Gidehag.

I övrigt innehåller budgeten få riktiga nyheter på skatteområdet, förutom några vällovliga ambitioner vad gäller kapitalbeskattning och den ideella sektorns moms.

– Regeringens prioriteringar håller inte. Istället för statliga satsningar på företagande och ytterligare miljarder till kommunerna i ett läge när många kommuner går med stora överskott på grund av de tidigare statsbidragen kunde regeringen ha tagit i tu med orimligt skadliga skatter som värnskatten en gång för alla.

– Det hade gjort betydligt mer för ekonomin och jobben än alla regeringens satsningar på statliga riskkapitalfonder och ALMI tagna tillsammans, avslutar Robert Gidehag.

För mer information kontakta chefekonom Arvid Malm, 073- 687 08 16.

___________________________________________________________________________Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.
Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult