2008-10-21 10:30Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening utser besparingskommissionär

null

Nu startar Skattebetalarnas Förening en besparingskommission. Med den nya kommissionen fördjupas arbetet mot slöseri och för bättre hushållning med skattepengar. Arbetet ska ledas av Staffan Ivarsson, som utsetts till besparingskommissionär.

Staffan Ivarsson, tidigare verksam som revisionsdirektör inom Riksrevisionen, har accepterat att ikläda sig rollen som Sveriges förste besparingskommissionär.

Till besparingskommissionen kommer det att knytas personer med god kännedom om offentlig verksamhet i allmänhet och effektiviseringsprocesser i synnerhet.

Staffan Ivarsson och kommissionen kommer inom ramen för sitt uppdrag att självständigt granska olika offentliga verksamheter och klarlägga deras effektiviseringspotential, men också följa upp tips från allmänheten om slöseri och misshushållning liksom förslag på förbättringsåtgärder.

- Som statsrevisor har jag påfallande ofta sett hur betydande slöseri och allmän ineffektivitet förekommer i statliga verksamheter. Det är också slående hur de tillgängliga granskningsinstrumenten missar att rapportera sådant. Jag hoppas att vi med denna besparingskommission ska kunna hjälpa svensk statsförvaltning framåt en god bit, säger Staffan Ivarsson.

- Att verka för "god hushållning med skattemedel" är en av våra huvuduppgifter säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Med Staffan Ivarssons hjälp kommer vi att intensifiera det arbetet. Detta är också intimt förknippat med vårt arbete för lägre skatter. Används skattepengar till rätt saker på rätt sätt kan skatteuttaget minskas avsevärt.

För mer information kontakta:

Under tiden 21-23 oktober nås Staffan Ivarsson på telefon
+ 255 782 69 83 93, därefter 070-374 80 77

Torsten Svenonius, informationschef Skattebetalarnas Förening,
070-29 28 204

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult