2005-09-26 15:33Pressmeddelande

Skattebetalarnas förening startar kampanj mot lex Uggla

Skatteverket har vid flera tillfällen den senaste tiden beslutat att förmögenhetsbeskatta privatpersoner vilka äger företag med en hög likviditet. Skattebetalarnas förening startar nu en kampanj i frågan, med bäring på både politiska och juridiska aspekter.

Det hela grundar sig i att ägare av onoterade bolag i flera fall har fått betala förmögenhetskatt på bolagets tillgångar eftersom Skatteverket ansett att bolaget har för mycket pengar i kassan. Det har tolkats som att ägaren ”gömmer” sitt privata kapital i företaget. I praktiken innebär detta att Skatteverket på egen hand bedömer kapitalbehovet i ett enskilt företag. I de fall Skatteverket anser att företaget har ”för mycket” pengar i kassan drabbas företagets ägare inte bara av förmögenhetsskatt utan hotas också med skattetillägg på 40 procent.

Första steget i den kampanj som Skattebetalarnas förening har startat är att uppmana företagare att överklaga skattetillägget. En mall för detta finns utlagd på föreningens hemsida.

– Det åligger Skatteverket att bevisa att företagaren lämnat oriktiga uppgifter. Så har inte skett i något av de fall vi granskat. Dessutom har Europadomstolen konstaterat att skattetillägget är ett straff . Därmed ska Skatteverket göra en generös bedömning av möjligheten till befrielse från skattetillägg. Istället har man regelmässigt tillämpat denna påföljd. Ett överklagande i denna del torde ha alla förutsättningar att vinna framgång, säger Helene Engman, jurist på Skattebetalarnas förening.

I nästa steg kommer Skattebetalarnas förening att vända sig emot själva principen att företagets tillgångar ska kunna betraktas som privat förmögenhet. Även här finns juridiska tvivelaktigheter, men framför allt tänker föreningen arbeta för att riksdagen omedelbart ska ändra lagen så något utrymme för denna form av tolkningar inte finns.

– Illa, jag mår illa, vid blotta tanken på att Skatteverkets byråkrater ska bestämma hur mycket likviditet ett företag bör ha, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening vill också påminna om fjolårets diskussion kring NHL-spelarna som var tvungna att lämna Sverige efter sex månader och lottovinnaren som fick betala förmögenhetsskatt på hela det vinstbelopp som skulle betalas ut under 25 år.

– Att avskaffa förmögenhetsskatten innebär att alla de olika vansinnigheter vi sett i dess fotspår omedelbart försvinner, avslutar Robert Gidehag.

Av Sveriges totala skatter på 1 300 miljarder ger förmögenhetsskatten skatteintäkter på knappt 4 miljarder, alltså ungefär 3 promille. Samtidigt pekar forskning på att skatten är kontraproduktiv och att ett avskaffande skulle vara självfinansierande.

Mallen för överklagande finns på: http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10093

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef, 070 – 29 28 204

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult