2009-06-09 11:30Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening släpper debattbok: "En hållbar socialförsäkring"

null

 

Ersätt dagens sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring med en ny obligatorisk försäkring, byggd på solidarisk finansiering. Individen ska dock ha fritt val av försäkringsgivare som också ges det övergripande ansvaret för att få den försäkrade tillbaka i arbete så fort som möjligt. Det föreslås i en bok som Skattebetalarnas Förening tagit initiativ till.

 

Förslaget som presenteras i boken "En hållbar socialförsäkring" är en utveckling av det system som finns idag. Finansieringen sker skattevägen och alla som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara försäkrade. Nyheten är att alla försäkrade fritt får välja försäkringsgivare. Såväl dagens kassor som nya aktörer får konkurrera. De försäkringsbolag som fungerar som försäkringsgivare ska vara godkända och ska vara tvungna att erbjuda en försäkring till alla som har en försäkringspeng. Utöver en grundläggande inkomstförsäkring ges möjlighet att köpa ett kompletterande skydd för den som exempelvis vill ha en högre ersättning vid arbetslöshet.

Den bärande idén bakom hela denna konstruktion är att uppnå konkurrens och samlat ansvar. Idag har den aktör som betalar ut ersättning varken mandat eller resurser att åtgärda grundproblemet. Istället överlåts detta åt sjukvård och arbetsförmedling. Tanken är att ersätta detta med starka aktörer fokuserade på att hjälpa människor ur bidragsberoende och arbetsfrånvaro. Den som ansvarar för försäkringen kan inte längre nöja sig med att betala ut pengar utan måste sätta full fart för att få den försäkrade tillbaka i arbete så fort som möjligt; varje dag som går är en kännbar utgift i deras egen resultaträkning och inte en anonym siffra i statens budget.

  • - Få saker är ett större slöseri med skattemedel än att betala i grunden arbetsföra personer för att inte arbeta, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Även om vårt förslag naturligtvis inte löser alla problem är det ett stort steg på vägen för att komma till rätta med denna misshushållning av mänskliga och ekonomiska resurser.

Boken finns i pdf-version på Skattebetalarnas Förenings hemsida www.skattebetalarna.se/socialforsakringen

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef,  0733 - 144268

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult