2008-09-03 17:08Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening: Skattesänkningarna för pensionärerna ett hån!

 

Dagens förslag från regeringen innebär att skatten kommer att sänkas med mellan 2300 och 3500 kronor om året för en pensionär med ingen eller låg inkomstpension. Pensionärer som har arbetat får däremot en betydligt mindre skattesänkning. Den som har en inkomstpension på 150000 kronor om året får 818 kronor i årlig skattesänkning. Det motsvarar 68 kronor i månaden. Skattebetalarnas Förening tycker att regeringen borde agera betydligt mer kraftfullt.

 

- Pensionärerna borde få en betydligt större skattesänkning. På sikt måste pensions- och arbetsinkomster beskattas lika. Att sänka skatten med 60-70 kronor i månaden blir till ett hån. Det är dags för regeringen att på allvar ta itu med denna orättvisa, säger Robert Gidehag. Konjunkturen viker kraftigt så ekonomin behöver dessutom stimulansen. Enligt beräkningarna kommer man istället till 2011 minska den konsoliderade statsskulden med 279 miljarder kronor. Hur kan det då bara finnas 2 miljarder till pensionärerna?

Bakgrund: Idag presenterade de fyra borgerliga partiledarna en överenskommelse inför höstens budgetproposition om sänkt skatt för pensionärer. Ett extra högt grundavdrag på inkomster upp till 363000 kronor för personer som fyllt 65 år ska ge skattelättnader för 90 procent av landets pensionärer. Förslaget beräknas ge ett årligt skattebortfall på 2 miljarder kronor för staten.

Pressbild på Robert Gidehag kan laddas ner här

www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För ytterligare information kontakta Torsten Svenonius, informationschef Skattebetalarnas Förening, 070-292 82 04

_____________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult