2005-04-15 13:03Pressmeddelande

Skattebetalarnas förening ska inte bli extremisternas verktyg

Claes Levin, styrelseordförande i Skattebetalarnas förening, kommenterar Nationaldemokraternas hot om att ta över föreningen:

Skattebetalarnas förening ska inte bli extremisternas verktyg

Under morgonen gick Nationaldemokraterna ut med ett pressmeddelande (se bilaga) där de anger att de kommer att försöka göra föreningen till deras verktyg i debatten kring invandringen. Bland annat anges att målet är att arbeta mot en ”destruktiva mångkultur”.

Claes Levin är oroad över att främlingsfientliga krafter försöker ta över föreningen.

– Detta visar att hotet från främlingsfientliga krafter att göra Skattebetalarnas förening till ett verktyg i deras kamp är allvarligare än vi trodde. Extremistgrupper utnyttjar öppenheten i vår förening för att uppnå sina politiska mål. Deras uppfattningar har inget som helst stöd i de värderingar som sedan 1921 styrt vårt arbete. Därför är det av största vikt att så många medlemmar som möjligt kommer på stämman 23 april och röstar för att Skattebetalarna ska fortsätta vara en seriös och obunden röst i skattefrågor.

Tidigare har ett flertal medier, bland annat DN, publicerat uppgifter om att ledande Sverigedemokrater avser försöka kuppa in sig i föreningens styrelse och göra föreningen till en invandringskritisk organisation. Nu hävdar även Nationaldemokraterna genom ett pressmeddelande att de vill använda föreningen i sina syften. I sitt pressmeddelande skriver de bland annat att ”Frågan angående den s.k. mångkulturalismen och massinvandringen är en ödesfråga för oss skattebetalare och för övriga samhället”.

– Skattebetalarnas förening har en lång tradition grundad i fasta demokratiska värderingar. Vi har i drygt 80 år arbetat med att föra en seriös diskussion kring skatter och skattetrycket. Att som dessa rörelser vill – göra om föreningen till en enfrågerörelse för invandringskritisk måste stoppas, avslutar Claes Levin.

Skattebetalarnas förenings årsstämma hålls i Slagthuset i Malmö den 23 april och startar klockan 13.00. Alla som blivit medlemmar innan sista mars har rösträtt vid stämman.

Bild av Claes Levin kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4196

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709-71 66 66

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


BILAGA: PRESSMEDDELANDE FRÅN NATIONALDEMOKRATERNA

PRESSMEDDELANDE

Det är dags att Skattebetalarnas förening sätter fokus på de väsentliga frågorna

Nationaldemokraterna har sedan flera år tillbaka ett flertal medlemmar i skattebetalarnas förening, däribland Nationaldemokraternas partiordförande Thomas Johansson samt Nationaldemokraternas partistrateg Vávra Suk.

Sedan drygt ett halvår tillbaka har Nationaldemokraterna arbetat med två saker med anknytning till Skattebetalarnas förening.

Nationaldemokraterna har medvetet värvat medlemmar till föreningen bland ND och NDU:s aktivister.
Nationaldemokraterna har etablerat en kontakt med en av de personer som nu är föreslagen att ingå i styrelsen för Skattebetalarnas förening. Personen ifråga är och förblir anonym men har lovat att verka på ett sätt som kommer att gynna Nationaldemokraterna på sikt, både ekonomiskt och politiskt. Personen ifråga har även valt att gå in som medlem i den nationella folkrörelsen Nationaldemokraterna.

Nationaldemokraterna anser att skattebetalarnas förening skall åter kräva en välfärd värd namnet och starkt motsätta sig den destruktiva mångkultur som har sett till att välfärden idag är ett skämt jämfört med vad den en gång har varit. Det mångkulturella samhället kostar idag Sveriges skattebetalare cirka 267 miljarder kronor per år, siffror som är framräknade av ekonomen ek.lic. Lars Jansson som bl.a. har skrivit boken Mångkultur eller välfärd.

"Frågan angående den s.k. mångkulturalismen och massinvandringen är en ödesfråga för oss skattebetalare och för övriga samhället. Makteliten har konsekvent vägrat att tala om detta under de senaste decennierna", säger Nationaldemokraternas partiordförande Tomas Johansson i en kommentar.

För vidare kommentarer kan Nationaldemokraternas partikansli kontaktas på tel: 08-745 08 13.

ND:s presstjänst 2005-04-15____________________________
Christian Ekström
Presschef
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
08-613 17 26 | direkt
08-613 17 10 | fax
0709-71 66 66 | mobil
www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult