2008-02-18 13:02Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening: Se över reglerna vid försäljning av privatbostäder!

I ett brev till Finansdepartementet tar Skattebetalarnas Förening upp frågan om den schablonmässigt beräknade anskaffningsuppgiften vid försäljning av privatbostäder.– Det är vår förhoppning att regeringen snarast gör en översyn av de nuvarande reglerna för beräkning av kapitalvinst vid försäljning av fastighet och bostadsrätt, säger Elisabeth Sjödin, chefjurist i Skattebetalarnas Förening.Varje år, vid deklarationstider, återkommer frågan om försäljning av en fastighet eller bostadsrätt som ägts länge eller när bostaden förvärvats genom arv eller gåva.När en fastighet eller bostadsrätt ägts länge blir det ofta problem att få fram en anskaffningsutgift. Detsamma gäller om man fått bostaden i arv eller gåva då man måste gå tillbaka till arvlåtarens eller givarens köpeskilling.Oftast saknas underlag om anskaffningskostnad, kostnader för förbättringar m.m. Det betyder att det endast finns ett schablonmässigt värde när det gäller fastigheter (150 procent av taxeringsvärdet 1952) och för bostadsrätter (förmögenhetsvärdet den 1 januari 1974).Ingen inflationsuppräkning får göras. Av förklarliga skäl är det mycket låga värden som fås fram på det sättet, så den anskaffningsutgiften blir mycket låg.– I princip blir det "luft" som beskattas. Då skattesatsen vid försäljning av privatbostad sedan 1994 har höjts från 15 till 22 procent har problemet inte blivit mindre, säger Elisabeth Sjödén.

Bild av Elisabeth Sjödén kan hämtas från www.skattebetalarna.se/elisabethsjoden

För mer information ta kontakt med Elisabeth Sjödén, tel. 08-613 17 00

Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult