2005-02-24 08:42Pressmeddelande

Skattebetalarnas förening rustar för valrörelse

Med en modernare organisation och fyra nya medarbetare ska Skattebetalarnas förening göra skattefrågan till en huvudfråga inför valet 2006. Organisationens arbete kommer att inriktas på opinionsbildning och medlemsvärvning. En av grundstenarna är en ”Besparingskommision” som ska nagelfara de offentliga utgifterna och visa på möjliga besparingar.

För att få ett tydligare fokus på opinionsbildning har Skattebetalarnas förening minskat ner sin totala personalstyrka, men samtidigt rekryterat fyra nya nyckelpersoner. Gemensamt för dessa är att de förenar kunskap och engagemang på skatteområdet med erfarenhet från politik, opinionsbildning och idéburna organisationer.

Informationschef – Torsten Svenonius, 41. Har mångårig erfarenhet av politik och kommunikation, bl a som sakkunnig i Statsrådsberedningen och seniorkonsult på Kreab. De senaste åren konsult i egen regi.

Presschef – Christian Ekström, 29 år. Kommer närmast från PR-byrån Prime PRs Public Affairsavdelning. Tidigare borgarrådssekreterare i Stockholms Stadshus.

Chefsekonom – Helena Olsson, 28 år. Nationalekonom som hämtats från HUI, Handelns Utredningsinstitut. Samhällsekonomisk utredare och debattör med expertkunskap om registerdatabasen över svenska hushåll, LINDA.

Marknadschef - AnnKatrin Larsson, 32 år. Tidigare marknadsansvarig på Institute for International Research. IIR. Specialist på direktmarknadsföring.

Under 2005 kommer föreningen att fortsätta med att presentera konkreta förslag på minskade offentliga utgifter genom prioriteringar och effektiviseringar. Hittills har en genomgång av möjliga effektiviseringar bland statliga myndigheter genomförts liksom en detaljerad granskning av Ludvika och Östersunds kommuner. Under våren fortsätter granskningen av landets kommuner och inom kort kommer också ett alternativ till den nuvarande organisationen av sjukvärden via landstingen att presenteras.

Med utgångspunkt i de undersökningar som föreningen presenterade i förra veckan kommer partierna att granskas inför valet 2006 i syfte att göra skattefrågan till en huvudfråga i nästa val. Undersökningarna visade bland annat att stödet för sänkta skatter är stort bland medborgarna och att nästan halva befolkningen är beredda att rösta på ett parti som driver minskade offentliga utgifter och sänkta skatter.

– Bland alla särintressen som vill ha mer skattepengar till sitt behövs någon som ger Sveriges alla skattebetalare en röst. Med den starka laguppställning Skattebetalarnas förening nu har är jag säker på att vi kan göra skatter till en av de viktigaste frågorna inför valet 2006, säger VD Robert Gidehag.
-------------------------------
För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult