2010-04-15 11:21Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening om budgeten: Bra att pensionärerna får sänkt skatt, men dagens sänkning är bara ett steg på vägen.

null


– Att pensionärernas skatt nu sänks med fem miljarder är bra, särskilt med tanke på att många fått sänkt pension i och med krisen. Skattebetalarnas Förening anser även att inkomster ska beskattas lika oavsett den tas ut som lön eller pension, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, i en kommentar.

 

Samtidigt har en vanlig pensionär hittills fått bara ungefär hälften så stora skattesänkningar som löntagarna. Skattebetalarnas Förening kommer därför att fortsätta arbeta för fortsatta skattesänkningar för pensionärerna.

 

– Sett till de mindre åtgärderna i budgeten anser vi att det är bra att staten lägger 40 miljoner på att förbättra momsredovisningen för företag, säger Robert Gidehag.

 

Det som saknas i budgeten är samtidigt åtgärder som snabbar på sysselsättningsåterhämtningen efter krisen och som ökar den långsiktiga sysselsättningen. Förutom de knappt 200 miljoner kronor som läggs på nystartsjobbsprogrammet för äldre kommer inte Regeringen med några åtgärder på skatteområden som stärker sysselsättningen.

 

– Att till exempel sänka arbetsgivaravgiften anses allmänt vara en av de enklaste och snabbaste åtgärderna för att dämpa sysselsättningsminskningen och snabba på återhämtningen i samband med en kris. Den typen av åtgärder saknas tyvärr nästan helt i vårbudgeten, avslutar Robert Gidehag.

 

För mer information kontakta

 

Arvid Malm, chefekonom Skattebetalarnas Förening, 073-687 08 16 eller
Antina-Maria Hessel, presschef Skattebetalarnas Förening, 0733-144 268

 


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult