2010-09-08 07:00Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening kartlägger skattehöjningsförslagen inför valet: Tio miljarder högre arbetsgivaravgift för unga kompenseras med bara 3,8 miljarder i satsningar

null

Hur kommer arbetslösheten bland unga, i dag 20 procent, att påverkas om de Rödgröna som planerat dubblar arbetsgivaravgiften för personer under 26 år? Vi visar i en ny kortrapport att de satsningar som föreslås i de Rödgrönas vårproposition och valmanifest tillsammans bara är en dryg tredjedel så pass stora som skattehöjningen för den som anställer unga.

Socialdemokraterna visar i sin valfilm på ett viktigt samhällsproblem i Sverige - den höga ungdomsarbetslösheten. Men samtidigt är den största skattehöjning som de Rödgröna föreslår en dubblering av arbetsgivaravgiften för unga, från 15,49 procent till 31,42 procent. Hur går det ihop?

En möjlig förklaring skulle vara att de Rödgröna vill omprioritera och använda intäkterna från avgiftshöjningen till andra satsningar för att få ner ungdomsarbetslösheten. Så är dock inte fallet. Vår granskning visar att bara 38 procent av skattehöjningen på 10 miljarder kronor i det Rödgröna budgetalternativet används till åtgärder som på något vis är särskilt inriktade mot ungdomsarbetslösheten.

För att satsningarna (netto) ska kunna hålla efterfrågan på ungas arbetskraft konstant krävs alltså att de är cirka tre gånger effektivare än den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga för att den sammanlagda effekten inte ska bli en ytterligare ökning av ungdomsarbetslösheten, från dagens 20 procent. Det gäller särskilt eftersom många av ”ersättningsåtgärderna” är generella (t.ex. fler folkhögskoleplatser) och inte enbart riktas mot unga.

Hela kartläggningen är bifogad som pdf och finns på www.skattebetalarna.se

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius, 070- 29 28 204

_________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult