2010-09-16 07:00Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening kartlägger: Nästan alla heltidsarbetande ”rika” med de rödgrönas definition

null

De skattesänkningar som genomförts de senaste åren angrips i valrörelsen eftersom de sägs gynna ”de rika” eller ”miljonärer” på ett otillbörligt sätt. Men SCB-statistik visar att en sådan definition bara håller om ”rik” definieras som ”heltidsarbetande”.

Det säger statistiken:

– Den tiondel av befolkningen som har högst inkomster innefattar 18,2 procent av de heltidsarbetande och har samtidigt fått 15,4 procent av de totala skattesänkningarna (sänkt inkomstskatt, statlig inkomstskatt, ändrad fastighetsskatt, avskaffad förmögenhetsskatt, HUS-avdrag) de senaste åren.

– Inom den ”rikaste halvan av Sverige” (den formulering som används i t.ex. (S) rapport ”Högerpolitiken klyver Sverige”) ingår 87,2 procent av alla vuxna heltidsarbetande i Sverige.

– Bland ”den rikaste procenten” av befolkningen återfinns nästan lika många (1,7 procent) av dem som jobbar heltid som bland de 20 procent som har lägst inkomster (1,9 procent).

Skattebetalarnas VD Robert Gidehag kommenterar resultaten:

”Det går naturligtvis att diskutera om det är en bra prioritering att rikta skattesänkningar mot de som jobbar. Men med tanke på hur skattesänkningarna faktiskt ser ut går det samtidigt bara att säga att ”de rika” är de som gynnats om vi med ”de rika” menar ”den som jobbar heltid”.

Hela kartläggningen finns bifogad som pdf och kan hämtas på www.skattebetalarna.se

För mer information kontakta chefekonom Arvid Malm, 073- 687 08 16.

 

 

_____________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult