2007-06-07 16:49Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening instiftar GNET-priset

Sparande inom offentlig sektor beskrivs ofta i negativa termer. För att ändra på detta instiftar Skattebetalarnas Förening nu ett årligt GNET-pris som kommer utdelas till den som på ett förtjänstfullt sätt hushållat med skattemedel.

– Alla som arbetar med skattefinansierad verksamhet bör känna ett stort ansvar för att varje krona används på bästa sätt, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Genom att lyfta fram och belöna de goda exemplen hoppas vi kunna stärka moralen hos alla de vardagshjältar som kämpar för att kunna ge medborgarna bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad.

Det står fritt fram för alla som önskar att nominera tänkbara pristagare fram till den 25 juni. Kriterierna är enklast tänkbara. En person eller organisation som genom idogt gnetande minskat kostnaderna för skattebetalarna, lokalt eller nationellt, på ett sätt som kan fungera som föredöme för andra som förvaltar skattemedel. Det första GNET-priset kommer sedan att delas ut den 12 juli under politikerveckan i Visby.

– Vår tanke är att detta ska bli en årligen återkommande påminnelse om vikten av att vara försiktig med skattebetalarnas pengar. Och fungera som tändvätska för en ordentlig översyn av de offentliga utgifterna. Används skattepengar till rätt saker på rätt sätt kan skatterna vara betydligt lägre än idag, avslutar Robert Gidehag.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från
http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag


För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef 070 – 29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult