2009-07-07 09:00Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening granskar prislappen för Almedalsveckan

Skattebetalarnas Förening har granskat de förslag som läggs fram i Almedalsveckan. Hur kostsamma skulle kraven bli för skattebetalarna? Redovisar särintressen prislappen?

Under Almedalsveckan samlades ca 560 organisationer som arrangerade mer än tusen evenemang. Många särintressen framförde krav på kostsamma politiska åtgärder. Skattebetalarnas Förening menar att det inte bara är viktigt att beakta vad särintressen skulle tjäna på ökade utgifter, utan också det allmänna intresset att hushålla med skattemedel. Därför presenteras för första gången en granskning av prislappen för Almedalsveckan.

Eftersom det inte är realistiskt genomförbart att granska förslagen från alla 560 aktörer har Skattebetalarnas Förening begränsat granskningen till lobbyarbetet från tre ledande fackförbund och tre ledande näringslivsorganisationer.

- LO lob bade för de i särklass dyraste förslagen. Om LO:s förslag på alternativ krispolitik skulle genomföras under nästa mandatperiod skulle den genomsnittliga inkomsttagaren behöva betala uppemot 53000 kronor mer i skatt för att finansiera detta, säger Nima Sanandaji som genomfört undersökningen.

LO brast också i att redovisa prislappen för de föreslagna åtgärderna. Sämst var dock Unionen, som inte redovisade några beräkningar på vad deras förslag skulle kosta. Inte ens när det kom till mycket detaljerade krav. För att finansiera Unionens krav under nästa mandatperiod skulle den genomsnittliga inkomsttagaren behöva betala uppemot ytterligare 11000 kronor i skatt.

- Det fanns en tydlig skillnad bland de tre fackförbund som undersöktes. TCO stod ut genom tydligt begränsade förslag och uträknade prislappar för de föreslagna åtgärderna. Organisationen gjorde det därmed möjligt för politiker, media och allmänheten att väga för- och nackdelarna med sina förslag. Den genomsnittliga inkomsttagaren skulle behöva betala nära 8000 kronor i ökade skatter nästa mandatperiod för att finansiera TCO:s krav, säger Nima Sanandaji.

Ingen av de tre näringslivsorganisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna eller Företagarförbundet framförde krav under Almedalsveckan som innebar ökade utgifter. Samtliga organisationer framförde krav på skattesänkningar och hade också räknat på hur stora minskningar av offentliga intäkter de föreslagna sänkningarna skulle resultera i.

- På Skattebetalarnas Förening har vi noterat att andra näringslivsaktörer, som exempelvis enskilda företag, framförde förslag som skulle innebära ökade utgifter. Enskilda företag ingick inte i årets granskning, men deras lobbyarbete kan komma att undersökas närmare av föreningen under kommande år. Det är viktigt att kasta ett granskande öga på de olika aktörer som lobbar för åtgärder som kan bli kostsamma för svenska skattebetalare, avslutar Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef Skattebetalarnas Förening, 070 - 29 28204

____________________________________________________________________________ Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult