2008-07-29 15:10Pressmeddelande

Skattebetalarnas Förening firade Skattefridagen i Malmö

Den 29 juli inföll 2008 års Skattefridag, dvs den dag som medel-Svensson börjar arbeta åt sig själv. Skattebetalarnas Förening högtidlighöll detta med en kampanjdag i Malmö. Aktiviteter ägde rum på Stortorget under dagen och på Jägersro under kvällen.

Till den skatt som syns i deklarationen kommer en hel del till i form av löneskatter, moms mm. Totalt sett får den som utför arbetet behålla långt mindre än hälften av vad arbetsinsatsen är värd. Oavsett om lönen tillhör de lägsta eller de högsta i Sverige.

En genomsnittlig löntagare betalar tre kronor av fem i skatt. Omräknat innebär det att 210 av årets 365 dagar går i skatt. Först den 211:a dagen - 29 juli - är vi fria att arbeta för oss själva. Det är en klar förbättring jämfört med 2005 då skattefridagen inföll först 10 augusti, men skatten på en vanlig inkomst är fortfarande mycket hög.

- Sju månader tar det att göra de dagsverken "fogden" begär av oss, säger Torsten Svenonius, informationschef för Skattebetalarnas Förening. På de fem månader som återstår av året ska allt det vi behöver för vår egen konsumtion produceras. En tankelek kan tyckas, men ett bra sätt att illustrera hur mycket skatten tar.

Skattebetalarnas Förening firar varje år Skattefridagen och årets aktiviteter var förlagda till Malmö. På Stortorget bjöds alla skattebetalare på kaffe och bullar under eftermiddagen och därefter fortsatte firandet i samband med kvällens travtävlingar på Jägersro där ett lopp dagen till ära fått namnet Skattefridagsloppet.

Under dagen överlämnades också ett vandringspris för "Världens högsta skattetryck" 'till Klaus Folman, styrelseledamot i Skatteborgerforeningen (den danska skattebetalarföreningen). Detta eftersom Danmark i år passerat Sverige och intagit denna föga hedrande tätplats.

- Att vi nu har högst skatter i världen har en stor symbolbetydelse, säger Klaus Folman från den danska Skatteborgerforeningen. Skattetrycket i Danmark måste sänkas rejält. Vi hoppas kunna lämna ifrån oss bucklan till något annat land så snart som möjligt.

Läs mer i rapporten "Skattefridagen 2008" på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bilder från Skattefridagen finns på www.skattebetalarna.se/pressbilder

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef

070 - 29 28 204

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för sparsamhet med skattepengar, låga och synliga skatter och rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult