2005-03-24 11:29Pressmeddelande

Skattebetalarnas förening

Pressinformation

Förslag till ledamöter i Skattebetalarnas förenings styrelse

Den 23 april håller Skattebetalarnas förening årsstämma i Malmö. Av styrelsens femton ledamöter är det sju vars mandatperiod går ut 2006. Av de åtta vars mandatperiod går ut i och med stämman är det sex som kandiderar för omval. Däribland ordförande Claes Levin.


Förslag från medlemmarna

Förslag till valberedningen från medlemmarna måste inkomma en månad innan årsstämman. Därefter kommer valberedningen med sina förslag till ledamöter. Till årets stämma har i stadgeenlig tid följande förslag från medlemmarna inkommit till valberedningen:

Bertil Holmqvist, Jur.kand, lagman, Skövde.

Föreslagen av Helén Nordin

Danne Nordling, Nationalekonom, f.d. utredningschef i Skattebetalarnas förening, Lidingö.

Föreslagen av Ulla Ekbohm

Carl Lundström, Arbetande styrelseordförande i Rix Telecom AB, Västra Frölunda.

Föreslagen av Karl Johan Lidefelt

Roderick Martin, VD Interverbum AB, Stocksund.

Föreslagen av Karl Johan Lidefelt

Berit Eriksson, Egen företagare och rektor för en friskola, Tenhult.

Föreslagen av Jan Elfverson

Åke Wedin, Docent i historia och har varit chef för Arbetarrörelsens arkiv och chef för LO:s och TCO:s biståndssekretariat, Torsby.

Föreslagen av Jan Elfverson

Lars Berglund, Docent i konstvetenskap vid Lunds Universitet och specialist på modern kinesisk konst. Tidigare amanuens vid Östasiatiska museet. Diplomerad från DIHR (Institutet för högre reklam), Harlösa.

Föreslagen av Lars Janson

Sture Åström, Helsingborg.

Föreslagen av Bengt HolmgrenFör mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef , 070-29 28 204

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult