2007-07-27 11:35Pressmeddelande

Skattebetalarna uppvaktade Husmark Pehrsson inför skattefridagen

Det förvärvsavdrag som infördes från årsskiftet innebär att den s k skattefridagen i år kan firas den 29 juli, tio dagar tidigare än i fjol. För att fira detta uppvaktade Skattebetalarnas Förening Cristina Husmark Pehrsson, som under veckan ansvarar för finansdepartementet, med tårta.

För en normalinkomsttagare är skatten 57 procent av hela lönekostnaden. Omräknat innebär det att 209 av årets 365 dagar går i skatt. Först den 29 juli är han eller hon fri att själv förfoga över frukterna av sitt arbete.

– Att skattefridagen nu flyttas till juli är oerhört positivt. Vi vill därför gratulera regeringen genom att bjuda på tårta, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Den totala skattekvoten på 57,0 procent kan delas upp i tre beståndsdelar. Löneskatterna motsvarar 24 procent, inkomstskatten utgör 20 procent och de indirekta skatterna 13 procent.

– Fortfarande går dock nästan tre av fem kronor går i skatt, konstaterar Robert Gidehag. Inom en inte allt för avlägsen framtid hoppas jag att vi får fira skattefridagen genom att bjuda på sill och nubbe på midsommarafton.

Mer information finns i rapporten ”Skattefridagen 2007” som kan hämtas på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Christian Ekström, presschef, Skattebetalarnas Förening, 0709-71 66 66, christian.ekstrom@skattebetalarna.se

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.

____________________________
Christian Ekström

Presschef

Skattebetalarnas förening
Box 3319

103 66 Stockholm
08-613 17 26 | direkt
0709-71 66 66 | mobil
www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult