2005-07-04 13:18Pressmeddelande

Skattebetalarna ställer 10 frågor till Sveriges politiker

Skattebetalarnas förening inleder Almedalsveckan i Visby med att ställa tio frågor om framtiden. Syftet är att avkräva partierna svar om de är villiga göra något åt dagens höga skatter och de konsekvenser de får inför valet 2006. Frågorna är indelade i två kategorier: "Sluta slösa" och "Dumpa dubbelbeskattningen".


- Tre av fem kronor går i skatt för en normalinkomsttagare. Men skatterna kan sänkas om de används till rätt saker på rätt sätt. Därför frågar vi politikerna om de är beredda att effektivisera den offentliga sektorn och avskaffa de mest skadliga skatterna, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas förening.


Under veckan kommer de tio frågorna också att ställas till boende och turister på Gotland. 6 000 vykort med en sammanfattning av frågorna kommer att delas ut under Almedalsveckan.

- De frågor vi ställer gäller orimlig beskattning på t.ex. boende och bensin, skatter som är orättvisa och skadliga för tillväxten, t.ex. förmögenhetsskatten, och synliggörande av skatterna genom att redovisa arbetsgivaravgifterna. Men vi har också övergripande frågor som gäller ökad effektivitet i den offentliga sektorn, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas förening.


De tio frågorna som Skattebetalarnas förening vill ha svar på är i korthet:

1. Minska antalet myndigheter och begränsa deras uppgifter.

2. Effektivisera kommunal verksamhet genom att inspireras av de kommunersom lyckats bäst.

3. Ersätt rundgången av skatter och bidrag med ett rakare system.

4. Låt arbetsgivaravgifterna bli en del av lönen så att alla ser hur mycket skatt de betalar.

5. Alla ska betala lika stor andel av sin inkomst i skatt.

6. Samma regler ska gälla för fåmansföretag som för alla andra företag.

7. Sluta beskatta riskkapital både hos företaget och aktieägaren.

8. Avskaffa förmögenhetsskatten.

9. Avskaffa fastighetsskatten.

10. Sänk bensinskatten.- De undersökningar som vi genomfört i samarbete med Demoskop visar tydligt att det finns en stor folklig vilja för sänkta skatter. Det har också visat sig att medborgarna också tror att slöseriet i offentlig sektor är omfattande. Det är dags att företrädare för de politiska partierna tar detta på allvar och på allvar börjar ifrågasätta världens högsta skatter, avslutar Robert Gidehag.

Hela rapporten finns på: http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9787


För mer information kontakta:

Christian Ekström, presschef, Skattebetalarnas förening, 0709-71 66 66, christian.ekstrom@skattebetalarna.se


Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult