2004-01-22 14:36Pressmeddelande

Skattebetalarna kräver ny lagstiftning: Skatteredovisning på lönebeskeden

Mer än 60 procent av skatterna år 2004 är dolda för den enskilde löntagaren.
Det framgår av Skattebetalarnas faktablad "Synliga och osynliga skatter",
som är en återkommande klassificering av årets förväntade skatteintäkter. Av
1 294 mdr är det endast 514 mdr som syns på löntagarens
deklarationsblankett. 780 mdr tas ut indirekt och övervältras, däribland
löneskatter (arbetsgivaravgifter), moms, punktskatter och företagsskatter.

- Så länge myndigheterna bara redovisar skatterna till en
mindre del kommer vi att ha höga skatter eftersom de flesta underskattar den
verkliga bördan, säger Skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling.

Skatten för en löntagare i mittskiktet (25 000 kr/mån) uppgår till 64
procent, eller 253.000 kr i genomsnitt år 2004. Av dessa kronor i skatt är
39 procent löneskatter (arbetsgivaravgifter) och 18 procent i huvudsak
konsumtionsskatter. Av dem är det bara inkomstskatten som redovisas på de
anställdas lönebesked.

- Vi kräver att man nu i första hand lagstiftar om att också
löneskatterna, de s.k. arbetsgivaravgifterna, skall anges på var och ens
lönebesked. Det borde vara självklart i ett demokratiskt samhälle eftersom
det är löntagaren som betalar, menar Nordling.

- Dessutom borde momsen och punktskatterna alltid anges på
varor. Lagen borde utformas så att "konsumentupplysning" även tillämpades på
skatterna, avslutar Nordling.

Klassificeringen bygger på Konjunkturinstitutets prognos från december 2003. Se vidare Faktablad 2004:1 www.skattebetalarna.se

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25

Henrik RS Olsson
Nationalekonom
08-613 17 24Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult