2007-08-17 13:30Pressmeddelande

Skarp kritik mot Malmö kommuns planer att köpa arenanamn

Att betala 50 miljoner kronor för namnet Malmö arena är att betrakta som ren förskingring av skattebetalarnas pengar anser Skattebetalarnas Förening.

– Hur någon kan tro att det är värt 50 miljoner att media ska omnämna detta som ”Malmö Arena” istället för ”X Arena i Malmö” är för mig en gåta, säger Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening. Detta är dock inte det centrala i denna fråga. En kommun är en sammanslutning för att sköta invånarnas gemensamma angelägenheter och har för att finansiera detta rätt att ta ut skatt. En kommun är inget företag som ska ”bygga upp sitt varumärke”.

En kommunal utredning föreslår att Malmö stad går in och betalar sammanlagt 50 miljoner kronor under tio år för att den nya evenemangsarenan i Hyllie ska få namnet Malmö arena. Förslaget kommer inom kort behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

– Slöseri av det här slaget är skälet till att tre av fem intjänade kronor går i skatt, konstaterar Robert Gidehag. Varje krona kan bara användas en gång – 50 miljoner för ett arenanamn innebär 50 miljoner mindre till skolan eller 50 miljoner kronor mindre i medborgarens plånbok. Våra folkvalda har fått förtroende att förvalta de gigantiska summor som vi betalar i skatt. Vi har rätt att kräva mer ansvar och noggrannhet i denna process. Ge oss politiker som oftare vågar säga: ”nej – detta är ingen uppgift för skattebetalarna”.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening, 070 – 29 28 204

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult