2016-09-20 13:26Pressmeddelande

​Skadliga skatter smyghöjs

I dag har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2017. Den innehåller högre skatt på både arbete och drivmedel samtidigt som pensionärsskatten kvarstår.

Regeringen justerar i indexeringar så att 40 000 fler betalar statlig inkomstskatt nästa år och ytterligare 13 000 drabbas av värnskatt, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

Begränsade uppräkningar av brytpunkterna för statlig inkomstskatt och värnskatt medför att det lönar sig mindre att jobba mer, ta större ansvar och vidareutbilda sig. Dessutom är det högst osäkert om höjningarna leder till de önskade skatteintäkter som regeringen hoppas på. Forskning visar på att beteendeförändringar bland löntagarna till och med kan leda till minskade skatteintäkter.

Smyghöjningarna genom indexjusteringar går på tvärs mot Socialdemokraternas vallöfte om att inte höja skatten för vanligt folk. Det gör också den fortsatta höjningen av drivmedelsskatterna, som inte skulle höjas. Nästa år införs en årlig automatisk uppräkning av skatten.

 Redan idag har Sverige världens näst högsta skatt på diesel och världens femte högsta skatt på bensin. Med den automatiska uppräkningen kommer vi ha världens högsta skatt på drivmedel 2020, något som slår hårt mot hela landet, fortsätter Sofia Linder.

Det ser även mörkt ut för vallöftet att avskaffa den så kallade pensionärsskatten som regeringen har villkorat till målet om att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Med regeringens inriktning på högre skatter påverkas både tillväxt och sysselsättning negativt.

 Pensionärer med en månadspension upp till 20 000 kronor kommer nu att få en mindre skattesänkning tack vare en ökning av prisbasbeloppet, men det påstod regeringen ha genomfört redan i våras, innan Skattebetalarna kunde visa att den hade fel. Målsättningen om att ta bort pensionärsskatten känns minst sagt avlägsen, säger Sofia Linder.

Sedan regeringen tillträdde har faktiska och aviserade förändringar ökat skatteuttaget med 54 miljarder kronor.

Läs mer i bifogad pm.

För mer information: chefekonom Sofia Linder 070-425 37 41

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult