2007-02-26 15:41Pressmeddelande

Seminarium om källskattesystemet: Låt alla betala sin skatt själva

I nära 60 år har arbetsgivarna dragit skatt innan lönen betalas ut. Men nu
föreslås från flera håll att det är dags för svenskarna att själva ta över
ansvaret för skatteinbetalningen. Detta för att alla ska veta hur mycket
skatt de betalar.

- De svenska arbetsgivarna är statens oavlönade skatteindrivare, säger Kurt
Wickman, universitetslektor vid högskolan i Gävle och vice ordförande i
kattebetalarnas Förening. En följd av detta är att svenska folket inte alls
känner till hur mycket skatt de betalar, trots att det är ett hushålls
största utgiftspost.

Han har skrivit rapporten "Låt alla betala sin skatt själva", som
presenterades på ett seminarium om källskatt i regi av Skattebetalarnas
Förening. I denna föreslås att hela lönen, inklusive sociala avgifter,
betalas ut varefter den enskilde själv får betala in sin skatt.

För en medelinkomsttagare som tjänar 25 000 kronor i månaden skulle detta
betyda att denne skulle få en totalinkomst på 32 600 kronor i månaden. 15
635 kronor i månaden eller 187 620 kronor om året ska betalas in till
skattekontot.

Idén får stöd av riksdagsledamoten Anna Kinberg Batra (m), som tillsammans
med sin partikamrat Gustav Blix, lagt en motion om ett avskaffande av
källskatten.

-Om alla fick en räkning på skatten varje månad skulle det leda till insikt
om hur höga skatterna är och också till att fler ifrågasatte vad skatterna
används till, tror hon.

En halv miljon företagare administrerar redan i dag sina egna skatter. En av
dem är Bijan Fahimi, vd för Veritas Communication och ledamot i Svenskt
Näringslivs styrelse. Han tror att en reform med skattekonto skulle bli
oerhört impopulärt först i början.

- Men när folk förstår hur mycket de betalar i skatt så skulle vreden vända
sig från reformen mot skattesystemet, säger han.

Den viktigaste förutsättningen för att kunna sänka skatterna är en folklig
uppbackning, enligt Bijan Fahimi. Och för att få det måste skatterna göras
synliga. Företagare måste vägra att vara skattefogdar.

Rapporten "Låt alla betala sin skatt själva" finns på
http://www.skattebetalarna.se/rapporter


Riksdagsmotionen om källskatten (2006/07:Sk305) finns på www.riksdagen.se

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef

070 - 29 28 204Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen
medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt
skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på
vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult