2015-09-02 17:02Pressmeddelande

Särskild löneskatt återinförs och höjs ytterligare - slår hårt mot arbetande seniorer

Regeringen meddelar idag att den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar återinförs i budgeten för 2016 – och dessutom höjs ytterligare jämfört med budgetförslaget för 2015. Trots att detta riskerar att bryta Sveriges ställning som det land i EU där antalet arbetande seniorer ökar snabbast.

Skattebetalarnas statistik från Eurostat har visat att Sverige har EU:s och Eftas snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år. Sedan år 2006 har sysselsättningsgraden ökat med över sex procentenheter – mer än en procentenhet högre än i Norge som är tvåa på listan. Men nu riskerar den positiva utvecklingen att brytas av regeringens förslag om att återinföra den särskilda löneskatten för äldre i budgeten 2016.

-Det är väldigt olyckligt att regeringen trots allt nu väljer att inte bara återinföra den särskilda löneskatten, fast det går på tvärs med allt vi vet om att fler behöver uppmuntras att arbeta längre om vi ska klara de demografiska utmaningar vi står inför, utan även höja skatten mer än vad man tidigare föreslagit. Det sänder helt fel signal och kommer att få negativa konsekvenser för både sysselsättningen och skatteintäkterna på längre sikt, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Skattebetalarnas granskning visar att Sverige i jämförelse med andra länder har haft en accelererande ökningstakt sedan den särskilda löneskatten avskaffades och det förhöjda jobbskatteavdraget infördes år 2007. Det visar ett tydligt samband mellan lägre skatteuttag och fler som förlänger sina arbetsliv. Sambandet mellan lägre skatt och ökad sysselsättningsgrad är större än effekten av reformerat pensionssystem och mer flexibel pensionsålder.

Bilagor: 

1. Rapporten ”Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU” med statistik och grafer som visar EU- och Efta-ländernas sysselsättningsgrad och dess utveckling 1995 – Q3 2014 (senast tillgängliga data).

2. Senaste siffrorna, sysselsättningsgrad 2006-2014 helår

För mer information: Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi arbetar för lägre skatter och effektiv användning av skattepengar. www.skattebetalarna.se

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult