2007-09-18 14:38Pressmeddelande

Sänk fordonsskatten för alla när bensinskatten höjs

Höjda drivmedelsskatter motiverade av miljöskäl får inte vara ett trick för att få budgeten att gå ihop anser Skattebetalarnas Förening. Lika stora skattesänkningar bör därför komma bilisterna till godo.En tvåbarnsfamilj som kör 3 000 mil om året betalar hela barnbidraget i drivmedelsskatt. Fyra av fem svenskar tycker att denna skattenivå är för hög och två av tre säger att rättvisan i skattesystemet skulle öka om den sänktes. Mot den bakgrunden är regeringens förslag om ytterligare höjningar utmanande.– Få invänder mot ambitionen att minska vår miljöpåverkan, säger Nils Bohlin, chefekonom på Skattebetalarnas Förening. Dock är det viktigt att undvika mindre effektiv symbolpolitik och att få med sig folket på förändringarna. Är det rimligt att vägtrafiken, som står för mindre än tio procent av de globala koldioxidutsläppen, ska beskattas betydligt hårdare än andra utsläppskällor?Att föreslå höjda bensinskatter och hänvisa till miljöskäl är en metod att få budgeten att gå ihop, som använts av regeringar av olika färg under de senaste 30 åren. För att komma ifrån detta förfarande föreslår Skattebetalarnas Förening att de föreslagna skattehöjningarna kompenseras fullt ut med andra skattesänkningar och subventioner som ytterligare bidrar till att nå de önskade miljömålen utan att snedvrida marknader.– Ett bra exempel är att ta bort fordonsskatten. En bil som står parkerad släpper inte ut några avgaser och sliter inte på vägarna. Genom att lägga över hela skattebördan på drivmedel erhålls maximala ekonomiska incitament att både välja miljövänligare teknik och minska sin körsträcka. Detta utan att de som är beroende av bilen för sitt dagliga liv får en orimlig ekonomisk situation, konstaterar Nils Bohlin.På längre sikt föreslås en reformering av energibeskattningen så att neutralitet uppnås mellan alla utsläppskällor. Dagens olika skatter vidhäftade med olika undantag bör ersättas av en enda. Denna ska baseras på mängden koldioxid som släpps ut och med koppling till de påvisbara miljökostnaderna. Detta ger stabila spelregler för alla marknadsaktörer samtidigt som en ekonomiskt effektiv minskning av koldioxidutsläppen uppnås.– Dessa två enkla principer – ingen ökning av det totala skattetrycket och samma beskattning av alla utsläpp - skulle medföra en avsevärt starkare folklig acceptans för höga skatter på drivmedel, tror Nils Bohlin.Bild av Nils Bohlin kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/nilsbohlinFör mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening, 070 – 29 28 204Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult