2007-07-09 13:28Pressmeddelande

Så kan ett avskaffande av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten finansieras

Regeringen har för avsikt att avskaffa respektive förändra två av de mest avskydda skatterna: förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. De förslag som presenterats har dock innehållit förslag om andra skattehöjningar. Det innebär ur ett skattebetalarperspektiv enbart att vissa utgifter ersätts av andra. Skattebetalarnas Förening presenterar på tisdag ett förslag till avskaffande av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten som istället innebär att staten minskar sina utgifter.

Rapporten - Höj inte skatterna -Spara i statens utgifter - presenteras av Nils Bohlin, chefekonom på Skattebetalarnas Förening.Presentation av rapporten Höj inte skatterna - Spara i statens utgifter presenteras

Tisdag 10 juli klockan 11.00, Restaurang Trossen, lokal Vikten, Visby hamn
För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709-71 66 66

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida Hwww.skattebetalarna.seH.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult