2003-10-03 10:04Pressmeddelande

Ruwaida vilseleder om skatten

Skatteväxling höjer totala skattetrycket

Nu får miljöpartiet svar från Skattebetalarnas förening om effekterna av den gröna skatteväxlingen. Föreningen menar att skatterna inte sänks utan istället höjs. Yvonne Ruwaida från miljöpartiet har gjort gällande att i stort sett alla hushållsgrupper vunnit på skatteväxlingarna 2001-2003 därför att skattesänkningarna gått till hushållen medan en del av skattehöjningarna också belastat servicenäringarna. [Se insändare i SvD 29/9]

- Ruwaidas resonemang är helt vilseledande. Det finns ingen extra skattekraft inom servicenäringarna, säger Danne Nordling, utredningschef hos Skattebetalarna. En butik som säljer kläder måste ta ut en skattehöjning genom en prishöjning som hushållen får betala. Om elskatten höjs för lyset i affären måste vi alla som handlar där betala denna skattehöjning även om det är affärsägaren som formellt levererar in skatten.

Det är därför inte troligt att de flesta hushållen i Sverige skulle ha tjänat på skatteväxlingen, menar Skattebetalarna. Istället är det sannolikt att de flesta förlorat genom att det tillkommer moms på de höjda energiskatterna, säger man.

- Momsen har nästan inte alls beaktats i finansdepartementets kalkyler. Och den lilla moms som finns med har nettats bort mot indirekta utgiftsökningar. Det betyder i slutändan att skattetrycket stiger med grön skatteväxling som på papperet ser ut att gå jämnt upp, säger Nordling.

- Hushållen som grupp vinner inte utan förlorar på miljöpartiets skatteväxling. En del hushåll förlorar dessutom mycket mer än andra. Mest förlorar de som exempelvis investerat i en bergvärmepump för 120 000 kr och sedan ändå måste sälja huset utan att kunna få tillbaka inköpskostnaden för pumpen, hävdar Nordling.

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76

Henrik Olsson
Nationalekonom
08-613 17 24

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult