2003-12-01 11:03Pressmeddelande

Robert Gidehag ny VD i Skattebetalarnas Förening

Styrelsen i Skattebetalarnas Förening har utsett Robert Gidehag till ny VD. Robert Gidehag, som i nuläget är chefekonom på Handelns Utredningsinstitut (HUI), tillträder sin nya tjänst gradvis under januari. Skattebetalarnas förening är en av Sveriges största föreningar med 150 000 medlemmar, och arbetar för att det totala skattetrycket i Sverige ska sänkas.

- Robert Gidehag är en av få personer som utmärkt sig i den svenska debatten på senare år genom att kunna diskutera behovet av skattesänkningar på ett begripligt sätt, utan att för den skull sakna akademisk förankring. Han har potential att stå för den förnyelse och föryngring som vi vill se i Skattebetalarnas förening, säger Claes Levin, styrelseordförande i Skattebetalarnas förening.

- En anledning till att jag bestämde mig för att ta det här erbjudandet är att jag är övertygad om att Skattebetalarnas förening har en kanske viktigare funktion än någonsin att fylla. Det behövs en tydligare, folkligare och mer pedagogisk opinionsbildning i skattefrågan, säger Robert Gidehag.

Om Robert Gidehag
Robert Gidehag arbetar sedan 1999 på HUI, där han som chefekonom ansvarat för bl a samhällsekonomiska utredningar och konjunkturanalys. Robert är nationalekonom från Uppsala Universitet. I mitten av nittiotalet arbetade han som ekonom på Skattebetalarnas förening. 1996-1998 arbetade han i Finansdepartementet, därefter var han verksam inom finanspolitisk analys på Riksbanken. Robert har publicerat en rad böcker och rapporter. Han är född 1969.

För ytterligare information:
Claes Levin, styrelseordförande, 070-536 6220
Robert Gidehag, tillträdande VD, 070-652 6200

Bild på Robert Gidehag finns i vårt bildarkiv
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4195

Skattebetalarnas förening är en partipolitiskt obunden ideell förening med 150 000 medlemmar. Skattebetalarna verkar för sänkta skatter, sparsamhet och effektivitet i offentlig verksamhet, rättssäkerhet på skatteområdet och synligt redovisade skatter och avgifter. Skattebetalarna verkar
genom opinionsbildning, utredningsverksamhet, Institutet för Skatter och Rättssäkerhet, juridisk rådgivning och tidningen Sunt Förnuft

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult