2008-09-17 10:07Pressmeddelande

Ris och ros för regeringens skattepolitik

Skattebetalarnas Förening har frågat ett representativt urval (2200 personer) av sina medlemmar hur de ser på skattepolitiken mitt i mandatperioden. Det visar sig då att på några områden får regeringens agerande stöd medan det på andra finns ett stort missnöje.

På två områden får den förda politiken väl godkänt. Det är skattereduktionen för hushållsnära tjänster där fyra av fem säger sig vara nöjda och förvärvsavdraget där två av tre är nöjda. Viss tveksamhet råder kring reformeringen av fastighetsskatten där huvuddelen är positiva, men mer än en av tre är missnöjd. Vad gäller företagsbeskattningen är nästan hälften missnöjda. Undersökningen avslutades dock precis innan det s k företagsskattepaketet presenterades förra veckan. Direkt underkänt blir det för höjningarna av energiskatterna och bibehållandet av värnskatten. På båda dessa områden gäller att fyra av fem är missnöjda.
  • - På ett område, företagsbeskattningen, har ju regeringen aviserat åtgärder, konstaterar Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Förhoppningsvis kommer även vad gäller värnskatten och energiskatterna positiva besked under mandatperioden. Om inte kommer nog missnöjet att bestå.Hela undersökningen finns på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Torsten Svenonius, informationschef, 070- 29 28 204

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult