2004-09-13 14:13Pressmeddelande

Ringholm gör rätt!

Att finansminister Bosse Ringholm inte betalar någon fastighetsskatt för sitt sommarhus är helt i sin ordning, säger Skattebetalarnas förenings VD Robert Gidehag. Felet är att miljoner andra svenskar betalar fastighetsskatt varje år.

Efter att Bosse Ringholm nu föregått med gott exempel bör han ge hela svenska folket chansen att följa efter genom att komplettera budgetpropositionen nästa vecka med ett förslag om fastighetsskattens avskaffande.

Om så inte sker finns ju risken att medborgarna uppfattar det som att "alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra" och så kan det väl inte vara meningen att det ska vara, konstaterar Robert Gidehag.

För mer information kontakta Torsten Svenonius 070-29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult