2007-08-20 13:43Pressmeddelande

Remissvar: Spara istället för att höja andra skatter när fastighetsskatten avvecklas

Skattebetalarnas Förening

Remissvar: Spara istället för att höja andra skatter när fastighetsskatten avvecklas


Regeringen föreslår att fastighetsskattens avskaffande ska finansieras med höjningar av andra skatter. Det innebär ur ett skattebetalarperspektiv enbart att vissa utgifter ersätts av andra. Skattebetalarnas Förening föreslår istället minskade statliga utgifter.– Sverige har, tillsammans med Danmark, världens hårdast beskattade befolkning. Att finansiera avskaffandet av vissa skatter genom att införa nya eller höja gamla är både orimligt och onödigt, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.Skattebetalarnas Förening presenterar i sitt remissvar möjliga besparingar på drygt 16 miljarder. Förslaget omfattar besparingar på bland annat statliga myndigheter, bidrag till folkbildning, åtgärder för biologisk mångfald och presstöd.Skattebetalarnas Förening riktar också stark kritik mot förslaget att höja kapitalvinstskatten då detta riskerar leda till minskad rörlighet på bostadsmarknaden.- Den föreslagna höjningen av kapitalvinstskatten är inte bara moraliskt tveksam. Den riskerar också att minska rörligheten på fastighetsmarknaden liksom på arbetsmarknaden. Något Sverige knappas är betjänt av, säger Nils Bohlin, chefekonom på Skattebetalarnas Förening.Hela remissvaret finns att ladda ner på www.skattebetalarna.se/rapporterBild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagBild av Nils Bohlin kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/nilsbohlinFör mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening, 070 – 29 28 204Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult