2003-10-07 16:54Pressmeddelande

Rapport från Skattebetalarna: Överdriven bild av äldrevårdens kostnader

Det behövs inga skattehöjningar för att klara vård och omsorg om de äldre. Det visar en ny rapport från Skattebetalarna. Rapporten beskriver hur den demografiska utvecklingen påverkar kostnader och personalbehov inom äldrevården fram till år 2030.

I den aktuella debatten har man varnat för att kommunalskatten kan komma att stiga till bortemot 70 kronor för att åstadkomma en anständig vård och omsorg om de äldre. En kommande ålderschock med allt fler äldre och allt färre yrkesarbetande skulle ge en sådan utveckling menar företrädare från kommunförbundet, bl.a. Britta Rundström vid en presskonferens på måndagen.

- Detta är mera skrämsel än sakligt underbyggt framhåller Skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling. En befolkningsutveckling med allt fler äldre är trots allt inte så resurskrävande. Fram till 2020 skulle ytterlige 0,8 procentenheter av BNP räcka för äldrevården. Fram till år 2030 är motsvarande siffra 1,9 procent av BNP. Kommunalskatter kring 70 kronor motsvarar en skattehöjning med cirka 20 procent av BNP för att nu göra siffrorna mer jämförbara.

I Skattebetalarnas rapport förutses den reala kostnadsökningen bli 5 procent för sjukvården och 8 procent för äldreomsorgen med en personalökning om drygt 17 000 resp 15 000 personer. Fram till 2030 ökar kostnaderna med 13 procent för sjukvården och med 27 procent för äldreomsorgen eller uttryckt i personalökning
33 000 resp 50 000 personer.

- Behovet av ytterligare personal till vård och äldreomsorg motsvarar ca 30 procent av antalet heltidssjukskrivna eller 20 procent av de förtidspensionerade. Uttryckt på detta sätt framstår framtida personalbehov som hanterbart om en del av dagens hälsoproblem är möjliga att råda bot på säger Danne Nordling.

En god framtida äldrevård kan bara garanteras i ett samhälle med god ekonomisk tillväxt. Vi har passerat smärtgränsen för det möjliga skatteuttaget - därför måste det utrymme som framtida äldrevård ändå kräver skapas med hjälp av avgifter som ersätter en del av de nuvarande skatterna.
Ökade skatter är däremot en förbrukad metod understryker Danne Nordling.

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76

Henrik Olsson
Nationalekonom
08-613 17 24


Pressmeddelandet
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=3579
Rapport 2003:3 "Ålderschocken ifrågasatt"
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=3554
Äldreomsorgen och valet mellan skatter och avgifter. Kommentar http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=3561

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult