2007-11-20 13:11Pressmeddelande

Räntebelägg inte uppskoven – det ger en orimlig flyttskatt!

Skattebetalarnas Förening försöker övertyga den borgerliga alliansen att avstå från att införa en ”flyttskatt” genom den planerade räntebeläggningen av uppskov vid fastighetsförsäljning.

I ett brev till de fyra regeringspartiernas partiledare, gruppledare i riksdagen och gruppledare i skatteutskottet varnar man för de märkliga effekter som kommer att uppstå. Effekter som kommer att upplevas som orimliga och orättvisa.Många – framför allt bostadsrättsinnehavare i storstäderna – kommer att få högre skatt än vad de haft om inga förändringar gjorts efter valet 2006.
De som har uppskov sedan tidigare ser detta som en retroaktiv pålaga, som radikalt förändrar deras boendekalkyl utan att de har någon möjlighet att påverka situationen.
De som gör en kalkyl inför flytt kan lätt se hur deras utgifter för boendet stiger även om de köper för exakt samma summa som de säljer.
Grannar kommer upptäcka att deras skattebelastning - trots likvärdigt boende - varierar väldeliga beroende på tidigare händelser.
Möjligheten att få uppskov för ersättningsbostad i utlandet utan att behöva betala ”ränteskatten” kommer ses som en förolämpning mot alla som bor kvar i Sverige. Något som i förlängningen riskerar att späda på EU-missnöjet ytterligare.


Kommentar från Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening:– Självfallet finns det ett värde i budgetdisciplin. Men att för en enda miljard i intäkter utsätta sig för all den kritik som med rätta kommer att följa på ett beslut att räntebelägga uppskovsbeloppen är en i mitt tycke huvudlös politisk strategi. Det är klokare att agera proaktivt nu än att tvingas till en reträtt när tidningarna fylls av exempel på tokigheter.Brevet i sin helhet finns tillgängligt på http://www.skattebetalarna.se/rapporterBild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef

070 – 29 28 204Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.BILAGA: EXEMPEL PÅ MÄRKLIGA EFFEKTER AV RÄNTEBELÄGGNINGEN

Lennart blev änkling häromåret och sålde då villan och köpte en bostadsrätt. I samband med detta sköt han upp beskattning av två miljoner som villan ökat med i värde under åren han och hustrun bott där. Han kommer att få betala 10 000 i ”ränteskatt” och 1 200 i kommunal fastighetsavgift, vilket tillsammans är mer än vad fastighetsskatten tidigare varit på bostadsrätten. Hans tidigare grannar, som bor kvar i en exakt likadan villa kommer undan med mindre än Lennart - 6 000 kronor om året.Karin och Gunnar väntar sitt tredje barn och känner att det vore dags att byta till en större bostad. Nu när fastighetsskatten försvinner hoppas de kunna flytta till villa. Att låna ytterligare en miljon och därmed öka sin månadskostnad med tretusen kronor känns tungt men överkomligt. Problemet är att de då ”realiserar” värdestegringen på sin lägenhet, vilket kommer kosta dem ytterligare en tusenlapp i månaden i uppskovsränta. Det blir att tränga ihop sig istället. Vilket kanske ändå krävs eftersom det troligen är få som vill sälja sina hus och flytta till lägenhet och hamna i samma sits som Lennart.Pia har blivit erbjuden ett nytt jobb och tusen kronor mer i månaden. Enda haken är att hon måste flytta, men då prisnivån där är ungefär densamma ser hon inte det som ett problem. Tills en av hennes vänner gör en snabb kalkyl och konstaterar att hela löneökningen äts upp eftersom hon dels får betala ränta på det uppskov hon får göra när hon köper den nya lägenheten dels måste låna mer pengar för att betala skatten på den del av vinsten hon inte får skjuta upp. När Pia inser att förutsättningen för att tjäna något på att byta jobb är att flytta till en mindre lägenhet ringer hon och tackar nej.Zlatan och Sonya har skilt sig. Zlatan som flyttar tillbaks till sitt barndomsland Slovenien får uppskov med skatten, men slipper betala någon ”ränta”. Det måste däremot Sonya göra, som bor kvar och arbetar i Sverige. Hon har mycket svårt att se logiken i detta.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult