2009-07-02 12:00Pressmeddelande

Pris för god hushållning med skattemedel: Vägverket Färjerederiet årets GNET-pristagare

null

2009 års GNET-pris tilldelades Vägverket Färjerederiet. GNET-priset är instiftat av Skattebetalarnas Förening och delas ut för förtjänstfullt hushållande med skattemedel.

Motivering:

"Att man rör sig lika mycket framåt som bakåt behöver inte innebära att man står still i sin utveckling. En långsiktig strategi för att öka produktiviteten har lett till stora besparingar mätt i både kronor och miljö."

- Vägverket Färjerederiet har verkat i sann GNET-anda. Genom ständigt förbättringsarbete ser de till att Sveriges skattebetalare får mer och mer valuta för pengarna. Jag hoppas att utnämningen ska inspirera fler att arbeta på samma sätt som Vägverket Färjerederiet, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

- Vårt mål är att steg för steg med bibehållen eller förbättrad service, kvalitet och säkerhet minska kostnaderna. Detta pris sporrar oss att fortsätta på den inslagna banan, men kanske om möjligt med lite högre fart, säger Anders Werner, rederichef på Vägverket Färjerederiet.

Kandidater bland de nominerade till priset var även:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland

Marianne Babra, inkontinenssamordnare, Landstinget i Uppsala län

Maria Lärka, enhetschef på Håsta äldreboende i Hudiksvalls kommun

Magnus Nordkvist, upphandlare/inköpssamordnare i Lindesbergs kommun


GNET-priset delas ut årligen av Skattebetalarnas Förening i samband med politikerveckan i Visby. Kriterierna för GNET-priset är enkla. En person eller organisation som genom idogt gnetande minskat kostnaderna för skattebetalarna, lokalt eller nationellt, på ett sätt som kan fungera som föredöme för andra som förvaltar skattemedel.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

Bilder av kandidaterna till GNET-priset kan hämtas från

http://www.skattebetalarna.se/pressbilder

För mer information kontakta:

Antina-Maria Hessel, presschef Skattebetalarnas Förening, 0733 - 144268

Torsten Svenonius, informationschef Skattebetalarnas Förening, 070 - 29 28204

Anders Werner, Rederichef Vägverket Färjerederiet, 070 - 6761570

____________________________________________________________________________ Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult