2009-11-02 14:19Pressmeddelande

Pressinbjudan: Vilken kommun i Stockholms län är bäst i klassen?

null

De närmaste åren kommer att bli tuffa för kommuner och landsting i Sverige. I ett sådant läge är det viktigt att inte bara se problem utan också möjligheter. Fokusera inte bara på det akuta utan också på långsiktiga strategiska åtgärder. Skattebetalarnas Förening genomför nu länsvis konferenser för utbyte av idéer och förslag som kan ligga till grund för effektivisering av de lokala skattefinansierade verksamheterna.

På torsdagen den 5 november är det dags för Skattebetalarnas Inspirationsdag i Stockholm.

Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, presenterar rapporten "Lär av de goda exemplen" samt ett nyframtaget siffermaterial för kommunerna i Stockholms län. Vi lyfter också fram ett antal goda exempel ur verkligheten på hur effektiviteten inom den kommunala verksamheten kan förbättras.

Vilken kommun i Stockholms län är ett föredöme för de övriga kommunerna i länet? I anslutning till presentationen av rapporten delar Skattebetalarnas Förening ut det nyinstiftade Inspirationspriset till den kommun som är ett föredöme för de övriga i länet.

Medverkar gör också Stefan Ackerby, bitr. chefekonom för Sveriges Kommuner och Landsting och Åsa Moberg, författare till välfärdsdagboken "Allt är möjligt".

Datum: Torsdagen den 5 november, kl. 13.00-14.00 (redovisning av rapport samt siffermaterial Stockholms län) med möjlighet för media att närvara under hela eftermiddagen. Från och med kl. 12.30 serveras en enkel lunch.

Plats: Lundqvist & Lindqvist Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04 eller
Antina-Maria Hessel, 0733-144 268

Mer information om Inspirationsdagarna hittar du på www.skattebetalarna.se/inspiration

_______________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult