2009-11-09 10:11Pressmeddelande

Pressinbjudan: Vilka kommuner i Västra Götaland är bäst i klassen?

null

  • Inspirationsdag i Borås, tisdagen den 10 november, med prisutdelning till bästa Älvsborgskommun
  • Inspirationsdag i Göteborg, onsdagen den 11 november, men prisutdelning till bästa kommun i Göteborgsområdet
  • Inspirationsdag i Skövde, torsdagen den 12 november, med prisutdelning till bästa Skaraborgskommun

De närmaste åren kommer att bli tuffa för kommuner och landsting i Sverige. I ett sådant läge är det viktigt att inte bara se problem utan också möjligheter. Fokusera inte bara på det akuta utan också på långsiktiga strategiska åtgärder. Skattebetalarnas Förening genomför nu länsvis konferenser för utbyte av idéer och förslag som kan ligga till grund för effektivisering av de lokala skattefinansierade verksamheterna.

Tisdag, onsdag och torsdag denna vecka är det dags för Skattebetalarnas Inspirationsdagar i Västra Götaland.

Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, presenterar rapporten "Lär av de goda exemplen" samt ett nyframtaget siffermaterial för kommunerna i Västra Götaland. Vi lyfter också fram ett antal goda exempel på hur effektiviteten inom den kommunala verksamheten kan förbättras.

Vilka kommuner i Västra Götaland är ett föredöme för de övriga kommunerna i länet? I anslutning till presentationen av rapporten delar Skattebetalarnas Förening ut det nyinstiftade Inspirationspriset till den kommun som är föredöme för de övriga i länet.

Tid och platser se bifogat program. Ingen anmälan för media krävs.

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04 eller
Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268

 

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar.

Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga.

Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult