2003-09-17 13:54Pressmeddelande

Pressinbjudan: Skattebetalarnas seminarieserie

Till Redaktionen

Nu börjar Skattebetalarnas seminarieserie för hösten 2003. Som vanligt tar vi upp aktuella ämnen för att i ett koncentrat få en belysning av det viktigaste i ämnet just nu från initierade och kunniga experter/debattörer.

Under september skall vi belysa skolan, avdragsrätt för hushållstjänster och den offentliga sektorns framtida möjligheter att hitta finansiering.

Här är en kort presentation av våra tre första seminarier.

I. Hur ska den svenska skolan få internationellt toppbetyg?

Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Tid: Måndagen den 22 september 2003 kl. 13.00-17.00

Professor Alison Wolf – konferensens huvudtalare – anser att utbildningspolitikens viktigaste uppgift är att se till så att grundutbildningen blir den bästa möjliga. Hög klass på grundutbildningen är betydligt viktigare än t ex antalet högskoleutbildade. Trots att Sverige satsar mer på skolan än andra länder – varför är den då ständigt krisdrabbad?

Vid konferensen genomlyser internationella och svenska experter skolans problem och glädjeämnen samt blickar framåt för att hitta nya lösningar. Kort sagt – hur ska den svenska skolan bli världens bästa?

II. Hur länge ska vi vänta på att få göra avdrag för
hushållsnära tjänster? – vad har hänt sedan debatten började 1994?

Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl. 9.30-11.30
Plats: Skattebetalarnas hus, Baldersgatan 5, Stockholm
(T-bana: Tekniska Högskolan)

Frågan har många arbetsmarknads-, skatte-, och familjepolitiska aspekter, vilka vi kommer att diskutera. ”Många familjer dignar under dubbla arbetsbördor, framför allt barnfamiljer, paradoxalt nog samtidigt som en halv miljon svenskar saknar arbete.” Citatet är hämtat från Anne-Marie Pålssons och Erik Norrmans bok ”Finns det en
marknad för hemarbete?” (1994). Påståendet är lika sant och aktuellt nu som det var då. Den svarta sektorn har delvis tagit hand om problematiken. Är det den rätta lösningen?

• Varför är motståndet mot denna förändring så stort?
• Vad skulle reformen innebära?
• Vad skulle reformen kosta för staten?
• Hur skulle den påverka den svarta sektorn?

Medverkande: Anne-Marie Pålsson, riksdagsledamot (m); Monica Lindstedt, grundare och VD till Hemfrid; samt Anne Ludvigsson, riksdagsledamot (s).

III. Slutet för den offentliga sektorns utveckling?

Tid: Måndagen den 29 september 2003 kl. 14.30-16.00
Plats: Skattebetalarnas hus, Baldersgatan 5, Stockholm
(T-bana: Tekniska Högskolan)

Utvecklingen av den offentliga sektorn är ett avslutat kapitel om vi inte hittar en annan finansiering än skatt. Två vägar återstår: privatisering eller att staten och kommunerna tar betalt för sina tjänster.

• Är privatisering en framkomlig modell för Sverige?
• Vid avgiftsfinansiering, hur skulle sådana avgifter kunna utformas?
• Uppstår det effektivitetsvinster eller förluster vid avgiftsfinansiering?
• Vad har avgiftsfinansieringen för effekt på inkomstfördelningen?

Medverkande:
Richard Murray, chefekonom, Statskontoret
Gunnar Hökmark (m), riksdagsledamot
Anne-Marie Lindgren (s) (ej bekräftad)


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult