2005-02-17 14:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Skattebetalarnas förening presenterar granskning av Östersunds kommun

Inbjudan till pressträff

Östersund har blivit utvalt för den andra av Skattebetalarnas kommungranskningar. En särskild utredare har gått igenom kommunens ekonomi och kartlagt vilken potential det finns för att använda medborgarnas skattepengar mer effektivt och därmed också sänka kommunalskatten.

Skattebetalarnas förening har satt igång ett stort projekt med inriktning att granska skattepengarnas användning. En del av detta är att gå igenom ekonomin för ett antal kommuner och utvärdera hur den ser ut jämfört med olika typvärden för Sveriges kommuner.

Den första granskningen skedde i Ludvika i december och väckte stort intresse bland såväl politiker och tjänstemän som media och allmänhet:
www.nyalt.se/artikel.asp?id=1162832

www.sr.se/dalarna/nyheter/artikel.asp?artikel=516763

Som andra kommun kommer nu Östersund. Ledande politiker och tjänstemän i kommunen har varit mycket tillmötesgående och bidragit med såväl bra material som kloka kommentarer. Granskningsrapporten presenteras på plats i Östersund måndagen den 21 februari

Pressträff kring Skattebetalarnas förenings granskning av Östersund
Dag: Måndag 21 februari kl 11
Plats: Domsalen, Rådhuset, hus A, plan 3

Granskningsrapporten presenteras av Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas förening och kommenteras sedan av Jens Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

Under eftermiddagen kommer rapporten presenteras för och diskuteras med kommunens politiker och tjänstemän vid ett seminarium.

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.

-----

För ytterligare information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult