2005-03-09 11:02Pressmeddelande

Pressinbjudan: Skattebetalarnas förening presenterar granskning av Örebro kommun

Örebro har blivit utvalt för den tredje av Skattebetalarnas kommungranskningar. En särskild utredare har gått igenom kommunens ekonomi och kartlagt vilken potential det finns för att använda medborgarnas skattepengar mer effektivt och därmed också sänka kommunalskatten.

Skattebetalarnas förening har satt igång ett stort projekt med inriktning att granska skattepengarnas användning. En del av detta är att gå igenom ekonomin för ett antal kommuner och utvärdera hur den ser ut jämfört med olika typvärden för Sveriges kommuner.

Tidigare granskningar av Ludvika och Östersund har väckt stort intresse bland såväl politiker och tjänstemän som media och allmänhet: http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=8690

Som tredje kommun kommer nu Örebro. Ledande politiker och tjänstemän i kommunen har varit mycket tillmötesgående och bidragit med såväl bra material som kloka kommentarer. Granskningsrapporten presenteras på plats i Örebro fredagen den 11 mars

Pressträff kring Skattebetalarnas förenings granskning av Örebro kommun
Fredag 11 mars kl.11.00
Lokal: Stora Hotellet, Drottninggatan 1, Örebro

Granskningsrapporten presenteras av Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas förening och utredaren Svend Dahl.

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck.
------

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult