2005-03-16 11:26Pressmeddelande

Pressinbjudan: Skattebetalarnas förening presenterar granskning av Göteborgs kommun

Inför valet 2006 granskar Skattebetalarnas förenings Sveriges kommuner. På torsdag besöker föreningen Göteborg. En utredare har gått igenom kommunens ekonomi och kartlagt vilken potential det finns för att använda medborgarnas skattepengar mer effektivt och därmed också sänka kommunalskatten.

Skattebetalarnas förening har satt igång ett stort projekt för att granska hur skattepengarna används. En del av detta projekt består i att gå igenom ekonomin för ett antal kommuner och utvärdera hur den ser ut jämfört med olika typvärden för Sveriges kommuner.

Hittills har Ludvika, Östersund och Örebro granskats och förslag till effektiviseringar och prioriteringar motsvarande skattesänkningar på 5,04, 4,55 respektive 5,46 kronor har redovisats. Nu har turen kommit till Göteborg. Ledande politiker och tjänstemän i kommunen har varit mycket tillmötesgående och bidragit med såväl material som kommentarer. Granskningsrapporten presenteras på plats i Göteborg torsdagen den 17 mars.

Pressträff kring Skattebetalarnas förenings granskning av Göteborg

Torsdag 17 mars kl 11.30
Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20 (mellan Mässan och Scandinavium).
Granskningsrapporten presenteras av Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas förening.

Under eftermiddagen kommer rapporten presenteras för och diskuteras med kommunens politiker och tjänstemän vid ett seminarium.

För mer information kontakta:
informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult