2009-08-21 19:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Inspirationsdag i Västmanland

null

Det är dags för Skattebetalarnas första Inspirationsdag som blir starten på en seminarieserie genom hela riket. Vi vill lyfta fram goda exempel på hur effektiviteten inom den kommunala verksamheten kan förbättras. En ny rapport offentliggörs och unik statistik för Västmanland har tagits fram.

 

Datum: Tisdagen 25 augusti, klockan 15

Plats: Stadshotellet, på Stora Torget i Västerås

De närmaste åren kommer att bli tuffa för kommuner och landsting i Sverige. I ett sådant läge är det viktigt att inte bara se problem utan också möjligheter. Fokusera inte bara på det akuta utan också på långsiktiga strategiska åtgärder. Skattebetalarnas Förening kommer därför med start i augusti 2009 länsvis genomföra konferenser för utbyte av idéer och förslag som kan ligga till grund för effektivisering av de lokala skattefinansierade verksamheterna.

Runtom i Sverige finns många drivande människor inom olika kommunala verksamheter.

Trots hård arbetsbelastning förmår de hitta lösningar som ger bättre kvalitet till lägre kostnad. De goda exemplen visar att det finns en enorm potential för effektiviseringar och besparingar. Genom att lyfta fram dem vill vi inspirera andra att ta efter.

Under Inspirationsdagen i Västmanland presenterar socialchef Christina Kaloinen den sociala verksamheten i Fagersta, uvtecklingsledare Lenita Hindersson och enhetschef för hemtjänsten talar om äldreomsorgen i Västerås och kommunalråd Pehr Granfalk berättar om Solnamodellen för sysselsättning.

 

Välkommen till Skattebetalarnas första Inspirationsdag i Västmanland!

För ytterligare information kontakta

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04 eller Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268.

___________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se

___________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult