2009-09-04 16:50Pressmeddelande

Pressinbjudan: Inspirationsdag i Malmö, 8 september

null

De närmaste åren kommer att bli tuffa för kommuner och landsting i Sverige. I ett sådant läge är det viktigt att inte bara se problem utan också möjligheter. Fokusera inte bara på det akuta utan också på långsiktiga strategiska åtgärder. Skattebetalarnas Förening genomför nu länsvis konferenser för utbyte av idéer och förslag som kan ligga till grund för effektivisering av de lokala skattefinansierade verksamheterna.

Tisdagen den 8 september är dags för Skattebetalarnas Inspirationsdag i Malmö. Vi presenterar ett nyframtaget siffermaterial för de skånska kommunerna och lyfter fram ett antal goda exempel på hur effektiviteten inom den kommunala verksamheten kan förbättras.

Datum: Tisdagen den 8 september, klockan 13-13.30, med möjlighet att närvara hela eftermiddagen

Plats: Hviderup Radisson SAS, Östergatan 10, Malmö

Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening, presenterar rapporten "Lär av de goda exemplen" samt färsk statistik för Skånes kommuner med möjlighet för media att ställa frågor. Därefter fortsätter programmet enligt bifogad inbjudan, där media är välkomna att delta om så önskas.

Under Inspirationsdagen i Malmö medverkar även Pehr Granfalk, kommunalråd i Solna, Karin Olsson Lindström, ordförande i socialnämnden i Ystad, Christian Sonesson, ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorp och Agneta Svensson, verksamhetschef på Vårdcentralen Landskrona.

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04 eller

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268

__________________________________________________________________________________ Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar.

Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult