2016-05-27 09:52Pressmeddelande

Politikerna slösar bort 1780 lärartjänster – på sig själva

Om kommuner som spenderar stora belopp på politiska arvoden, bidrag till politiska partier och annan politisk verksamhet minskar sina kostnader till genomsnittet av likvärdiga kommuner kan 1 780 nya lärartjänster finansieras. Det framgår av en ny kartläggning från Skattebetalarnas förening.

Demokrati måste få kosta men rimligt är att även kostnader för politiker och politiska partier granskas och vägs mot vad pengarna annars kan användas till. Mot den bakgrunden har Skattebetalarnas förening granskat kostnaderna för politisk verksamhet i landets samtliga 290 kommuner. Genom att jämföra kommuner med liknande befolkningsunderlag kan de som har anmärkningsvärt höga och omotiverade kostnader identifieras. Totalt har kommunerna delats in i tio olika kategorier utifrån befolkningsunderlag. Kommunernas egna uppgifter till SCB har använts om dataunderlag.

– Den totala besparingspotentialen på politisk verksamhet uppgår till drygt 800 miljoner kronor om de dyrare kommunerna sänker sina kostnader till snittet för sin grupp. Om kostnaderna sänks till den nivå som gäller för de tre bästa inom varje grupp lösgörs över 1,7 miljarder kronor som då kan användas till att stärka välfärdens kärna eller till att sänka skatteuttaget, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

I bifogad rapport redovisas samtliga kommuner (både länsvis uppdelning och utifrån storlek) och deras besparingspotential inom verksamhetsområdet och de fyra utgiftsområdena ”nämnd- och styrelseverksamhet”, ”stöd till politiska partier”, ”revision” och ”övrig politisk verksamhet”.

För mer information Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult