2005-01-26 14:34Pressmeddelande

Platt inkomstskatt bättre än krångliga 3:12-regler!

Skattebetalarnas förening välkomnar förslaget att avskaffa förmögenhetsskatten. Något egentligt behov av att ytterligare krångla till 3:12-reglerna finns dock inte. Avskaffas den statliga inkomstskatten blir resultatet en proportionell beskattning av tjänste- och kapitalinkomster med samma skattesats. Då behövs inte längre särregler för företagare. Något också utredarna konstaterar.

Idag presenterade ”Arbetsgruppen för reformering av fåmansföretagarbeskattningen” sina förslag till regelförändringar. Syftet är att komma bort från dagens situation där fåmansföretag diskrimineras jämfört med andra bolagsformer.

- 3:12-problematiken är ett ganska tydligt exempel på hur ett problem föder ett annat, säger Skattebetalarnas förenings VD Robert Gidehag. Den progressiva skatten på inkomster av tjänst gör att man måste ”hindra” företagare att istället för lön ta ut sin ersättning i form av inkomst av kapital. Men det enklaste sättet att lösa detta är givetvis att ta bort progressiviteten. Något som för övrigt har ett starkt stöd i de opinionsmätningar vi gjort.

Utredarna föreslår också att förmögenhetsskatten avskaffas. Ett krav Skattebetalarnas förening länge har drivit. Det är också något som allt fler länder i Europa gör.

- Förmögenhetsskatten är den kanske mest orättfärdiga och skadliga av alla Sveriges skatter. Att beskatta avkastning på kapital går att motivera, men att beskatta tillgångar är ren konfiskation. Att skatten bara tas ut över en viss gräns gör den inte principiellt mer acceptabel. Dessutom leder den till att personer som på något sätt kommit över ett kapital drar sig för att bosätta sig i Sverige. Något som i längden givetvis gör oss alla fattigare. Det vore ju bättre för oss som bor här om de konsumerade och investerade i Sverige. Förmögenhetsskatten är således en dålig affär för folkhushållet. Att som finansminister Pär Nuder reflexmässigt avvisa tanken på ett avskaffande är oklokt, konstaterar Robert Gidehag.

--------
För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult