2014-04-16 13:44Pressmeddelande

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna.

-  Det finns starka privatekonomiska skäl för att sänka skatten för landets pensionärer mer än vad som skett hittills. Lägre skatt skulle stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och bidra till att bygga upp en buffert och en egen trygghet, säger Joacim Olsson, vd för Skattebetalarna.

I rapporten analyseras utvecklingen av pensionärernas nettoinkomst (pensionen efter skatt) och dess köpkraft jämfört med om de haft samma utveckling som yrkesaktiva.

Den som hade en pensionsinkomst på 15 800 kronor i månaden år 2006 har i år 31 700 kronor mindre att röra sig med jämfört med en löntagare som hade en lika stor arbetsinkomst 2006. Totalt har löntagaren fått 174 000 kronor mer, efter skatt, 2007-2014.

Den stora skillnaden i nettoinkomst beror bland annat på att löntagaren haft en snabbare löneutveckling och lägre beskattning genom jobbskatteavdrag. Pensionärerna har också fått sänkt skatt genom förhöjda grundavdrag, men den så kallade bromsen i pensionssystemet har samtidigt hållit tillbaka pensionerna.

-  Pensionerna har halkat efter under en lång tid och därför har de senaste årens skattesänkningar, genom förhöjda grundavdrag, varit viktiga. Men nu är det dags att ta ytterligare steg för att stärka pensionärernas nettoinkomst, säger Joacim Olsson.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult