2017-02-14 13:09Pressmeddelande

​Pensionärerna halkar efter

Sedan 2006 har pensionärerna tappat nära en femtedel i köpkraft i förhållande till de yrkesaktiva. Sett till dagens penningvärde har pensionerna haft en svag utveckling på endast 1,1 procent under 11 år.

I en ny rapport visar Skattebetalarna att pensionärens inkomst efter skatt ökat med nära 23 procent sedan 2006, men att löntagarens nettoinkomst under samma period ökat med hela 52 procent. Sett till dagens penningvärde har pensionerna endast ökat med 1,1 procent jämfört med 22,3 procent för löntagarna.

– Regeringens skattesänkning 2016 för dem med de lägsta pensionerna var välkommen. Särskilt för dem med enbart garantipension, då den minskade med 0,4 procent 2016. Samtidigt är det ett svek mot landets övriga pensionärer att det är knäpptyst om fortsättningen av Socialdemokraternas avlagda vallöfte om sänkt skatt för pensionärerna, säger Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

I debatten förs det ofta fram att alliansregeringen införde en pensionärsskatt. Det är felaktigt. Dock har det uppkommit en skatteskillnad mellan pensionärer och löntagare till följd av införandet av jobbskatteavdraget. Alliansregeringen sänkte även skatten för pensionärer med totalt 16,5 miljarder kronor genom förhöjda grundavdrag. 2016 sänkte nuvarande regering skatten med ytterligare 1,9 miljarder kronor för pensionärerna.

En förutsättning för en god utveckling av pensionerna och fortsatta skattesänkningar är en stark utveckling av sysselsättningen, arbetade timmar och inkomsterna. I det perspektivet är regeringens skattehöjningar på arbete skadliga och verkar i motsatt riktning, konstaterar Sofia Linder.

Se bifogad rapport.

För mer information: Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult