2014-06-13 09:41Pressmeddelande

Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder 2014

Landets pensionärer förlorar 1,8 miljarder kronor i nettoinkomst under 2014, vilket motsvarar 1 200 kronor per person. Detta trots höjda grundavdrag och stärkta bostadstillägg. Det framgår av en ny rapport som Skattebetalarna och SPF har tagit fram med hjälp av underlag från SCB.

Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromsen i pensionssystemet återigen slagit till. Faktum är att landets pensionärer har förlorat en femtedel i köpkraft jämfört med löntagare mellan åren 2006 och 2014.

För att motverka att den äldre generationens disponibla inkomster på nytt halkar efter de yrkesverksammas valde regeringen vid årsskiftet att dels höja grundavdraget, dels att justera upp bostadstilläggen. Skattebetalarna och SPF avslöjar nu i en ny rapport att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Med hjälp av Statistiska Centralbyrån har organisationerna tagit fram ett underlag som visar att landets pensionärer – trots regeringens åtgärder – förlorar 1,8 miljarder kronor i nettoinkomst under 2014. Det motsvarar 1 200 kronor för i snitt för varje pensionär.

-  Resultatet visar att lägre skatt för landets pensionärer nu måste prioriteras i högre grad än tidigare – från såväl regeringen som oppositionen, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

-  Lön ska beskattas lika oavsett när den tas ut och det finns därför både principiella och privatekonomiska skäl att avskaffa den högre skatten för landets pensionärer, säger Karl Erik Olsson, avgående ordförande SPF.

Analysunderlaget från SCB tar hänsyn till förändringar av kommunala skattesatser, utvecklingen av såväl den allmänna som den avtalsreglerade pensionen samt det höjda grundavdrag för pensionsinkomster och det höjda bostadstillägget. Beräkningarna utgår från SCB:s inkomst- och taxeringsregister årgång 2012 och har bearbetats i myndighetens simuleringsmodell FASIT.

För mer information

Joacim Olsson, vd Skattebetalarna, 0709-69 19 40.

Karl Erik Olsson, avgående ordförande Sveriges Pensionärsförbund (SPF), 0720-67 75 17


Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult