2009-06-26 13:30Pressmeddelande

Påminnelse: Skattebetalarna i Almedalen 2009

Skattebetalarnas Förening finns självklart bland aktörerna under årets politikervecka i Almedalen. I år bjuder vi på tre spännande seminarier. Mer information hittar du i Almedalstidningen som ges ut i Visby under Almedalsveckan.

Välkommen till FöretagarFörbundets och Skattebetalarnas gemensamma seminarium

"Sveriges företag behöver rättssäkra skatter"

www.skattebetalarna.se/seminarium30juni

Varje år tvingas rättslösa företagare i konkurs. De anklagas oskyldigt för skattefusk. Att försöka få rätt mot Skatteverket är en komplicerad och kostsam process som oftast redan från början är dömd till att misslyckas. Den bristande rättssäkerheten slår hårt mot företagandet i Sverige.

Under Almedalsveckan 2009 vill FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening väcka intresse och skapa förståelse för småföretagens utsatta position på skatteområdet. Har Skatteverket för stor makt? Vad gör politikerna för att förbättra rättssäkerheten?

Datum och tid: Tisdagen den 30 juni, kl 10.30-12 med anslutande mingel

Plats: Sävesalen, Gotlands museum, Mellangatan 19, Visby

Moderator: P J Anders Linder

Medverkande: Camilla Littorin, FöretagarFörbundet, Robert Gidehag, Skattebetalarnas Förening, Anti Avsan (M), Ulrika Bengtsson, Skatteverkets rättsavdelning, Per Bolund (MP), Jörgen Johansson (C), Elias Melki, företagare, Urban Larsson, jurist och Maryam Yazdanfar (S).

Välkommen till Skattebetalarnas seminarium

"Att skatt på arbete är dåligt gör inte skatt på kapital bra!"

www.skattebetalarna.se/seminarium1juli

Skatter på tillgångar kan skapa enorma problem. De driver både kapital och investeringar från Sverige. De försvårar att bygga upp såväl privata buffertar som investeringsmedel. Är det rimligt att beskatta något som inte ger direkt avkastning?

I vårt seminarium diskuteras ägandebeskattningen av fyra nationalekonomer ur ett akademiskt perspektiv och politiker från båda blocken ger sin syn. Dessutom medverkar en varvsarbetare som råkar ha ärvt en strandtomt i skärgården och som bävar inför ett eventuellt maktskifte vid nästa riksdagsval.

Datum och tid: Onsdagen den 1 juli, kl 10-12 med anslutande mingel

Plats: Sävesalen, Gotlands museum, Mellangatan 19, Visby

Moderator: P J Anders Linder

Medverkande: Robert Gidehag, Skattebetalarnas Förening, Agneta Berliner (FP), suppleant i skatteutskottet och näringsutskottet, Lars Hasselfeldt, varvsarbetare, Magnus Henrekson, nationalekonom, Dick Kling, nationalekonom, Mats Persson, nationalekonom, och Mikaela Valtersson, ekonomisk taleskvinna för Miljöpartiet.

Välkommen till Skattebetalarnas seminarium

"Så går kommuner och landsting stärkta ur krisen!"

www.skattebetalarna.se/seminarium2juli

De närmaste åren kommer att vara tuffa för svenska kommuner och landsting. I ett sådant läge är det viktigt att inte bara se problem, utan också möjligheter. Att inte bara fokusera på det akuta, utan också på vilka långsiktiga strategiska åtgärder som behöver vidtas.

Runtom i Sverige finns många drivande människor inom olika kommunala verksamheter. Trots hård arbetsbelastning förmår de att hitta lösningar som ger bättre kvalitet till lägre kostnad. Genom att lyfta fram dem vill vi inspirera andra att ta efter. Det kan handla om stora eller små verksamheter. Verksamheter som utförs i egen regi eller av privata utförare. Det viktiga är att det finns erfarenheter att förmedla som kan inspirera andra till stordåd.

Som avslutning utdelas GNET-priset 2009!

www.skattebetalarna.se/gnetpris

Datum och tid: Tordagen den 2 juli, kl 10-12 med anslutande mingel

Plats: Sävesalen, Gotlands museum, Mellangatan 19, Visby

Moderator: P J Anders Linder

Medverkande: Robert Gidehag, Skattebetalarnas Förening, Jan-Willy Andersson, kommunalråd i Linköping, Pehr Granfalk, kommunalråd i Solna, Veronica Hermann, chef för planeringsenhet vård i Gotlands kommun, och Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Väl mött i Almedalen!

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult