2009-03-09 14:36Pressmeddelande

Påminnelse: Inbjudan till seminarium om de progressiva skatternas skadliga effekter

Välkommen till ett seminarium som belyser varför progressivitet är ett skadligt och orättvist inslag i skattesystemet.

Tid: onsdagen den 11 mars, klockan 10.30-12

Plats: Skattebetalarnas Förenings lokaler, Kammakargatan 22, 8 våning, portkod 4589

I anslutning till seminariet serveras en enkel lunch.

OSA senast 10 mars till anne.sandberg@skattebetalarna.se

Vänligen bortse från denna påminnelse om du redan anmält dig eller tackat nej.

Under seminariet offentliggörs en färsk rapport som diskuterar progressiviteten från två perspektiv. Dels det orättvisa i att beskatta inkomstökningar högre för dem som har högre inkomster. Dels det kontraproduktiva i progressiviteten genom dess destruktiva effekt på individers beteenden och på samhällsekonomin i stort.

Nationalekonomen Nils Bohlin har författat rapporten och står för presentationen. Medverkar gör även Skattebetalarnas Förenings vd Robert Gidehag. Eva Löfbom, utredare på Saco, kommenterar rapporten och redogör för Saco:s kritik mot den progressiva inkomstbeskattningen.

Detta tillfälle är det första inom ramen för en rapport- och seminarieserie som Skattebetalarnas Förening anordnar under våren 2009. Onsdagen den 18 mars presenteras nästa rapport som kommer från Skattebetalarnas Besparingskommission. Temat är att granska dem som granskar staten.

Vid frågor kontakta Antina-Maria Hessel, presschef på Skattebetalarnas Förening,

0733-144268

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult